Sự kiện hot
2 năm trước

Tập đoàn Danh Khôi dự kiến chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là hơn 40 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến đạt gần 841,89 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán NRC - sàn HNX) mới thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức, tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là hơn 40 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến đạt gần 841,89 tỷ đồng

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020 (hơn 136,4 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ tại ngày 31/12/2020 (hơn 71 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Trong quý 2/2021, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần trong quý chỉ đạt 1,8 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ, giá vốn ở mức thấp nên lãi gộp đạt 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 78 tỷ đồng.

Doanh thu thấp trong khi Danh Khôi vẫn chi ra tới 13,4 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 18 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.

Kết quả Danh Khôi báo lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ chịu lỗ 45 tỷ đồng, quý II/2020 NRC có lãi hơn 33 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, NRC đạt 4,8 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 1/20 cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý năm 2021, Danh Khôi lên kế hoạch tăng trưởng đột biến với doanh thu 1.100 tỷ đồng, gấp 5,3 lần và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức đạt được năm 2020. Cổ tức năm 2021 dự kiến từ 5%.

Trước đó tại đại hội đồng cổ đông 2021, lãnh đạo NRC cho biết lợi nhuận 180 tỷ đồng đến từ những dự án Danh Khôi đã và đang triển khai từ The Aston, Royal, Aria Đà Nẵng chuẩn bị mở bán, Takashi ở Bình Định có 17 block chung cư trên 30 tầng. Bên cạnh đó, trong năm sẽ có những dự án khác nữa triển khai, trong đó dự kiến có 1 dự án lớn.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: