Sự kiện hot
4 năm trước

Tập đoàn Đèo Cả: Doanh thu quí III đạt 295 tỉ đồng

Lũy kế 9 tháng, DII ghi nhận 844 tỉ đồng doanh thu thuần và 468 tỉ đồng lãi gộp. Tuy nhiên, chi phí lãi vay hai quí đầu năm lên tới 357 tỉ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 65 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 54 tỉ đồng.

Tập đoàn Đèo Cả: Doanh thu quí III đạt 295 tỉ đồng  - Ảnh 1

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Tên viết tắt: DII - Mã: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với 295 tỉ đồng doanh thu thuần (công ty không có số liệu so sánh với cùng kì năm trước). Sau khi trừ đi giá vốn, lãi gộp đạt gần 164 tỉ đồng, biên lãi gộp tương ứng là 55%.

Do phải gánh chi phí lãi vay gần 117 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ DII chỉ còn gần 32 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng, DII ghi nhận 844 tỉ đồng doanh thu thuần và 468 tỉ đồng lãi gộp. Tuy nhiên, chi phí lãi vay hai quí đầu năm lên tới 357 tỉ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 65 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 54 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của công ty ở mức 31.371 tỉ đồng, tăng 1.367 tỉ đồng so với đầu kì. Trong đó, chiếm chủ yếu là tài sản cố định 23.284 tỉ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.326 tỉ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: