Sự kiện hot
4 tháng trước

Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu 1.500 - 2.500 tỷ đồng tùy thuộc giá vật liệu trong NĐTC 2021-2022

Cụ thể, mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500-2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu đầu vào

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021 - 2022 được tổ chức vào ngày 21/3.

Theo tài liệu, HĐQT đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2021-2022 trên cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững.

Cụ thể, mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500-2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu đầu vào 

Ban lãnh đạo HSG nhận định thị trường ngành thép năm 2022 sẽ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xét ở góc độ nội tại, Tập đoàn đã có những bước cải thiện mạnh mẽ về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án chi trả cổ tức NĐTC 2020-2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa 20%.

Một nội dung khác, cổ đông sẽ biểu quyết về chủ trương cơ cấu chuyển đổi 1 công ty TNHH MTV thuộc HSG thành CTCP Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng nhựa và thành lập mới 1 công ty là CTCP Phân phối Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home.

Dự kiến khi 2 công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ vào các kỳ tiếp theo thông qua việc IPO và niêm yết 2 công ty này trên thị trường chứng khoán để trở thành công ty cổ phần đại chúng niêm yết vào thời điểm phù hợp.

Niên độ tài chính (NĐTC) 2020-2021, mặc dù phải trải qua những giai đoạn bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và thị trường ngành thép nói riêng, nhưng HSG đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu của Tập đoàn đều tăng trưởng ở mức cao so với các NĐTC trước.

Sản lượng tiêu thụ trong NĐTC 2020-2021 đạt 2,253,733 tấn, vượt 125% kế hoạch, tăng trưởng 39% so với kỳ trước. Doanh thu thuần đạt 48,727 tỷ đồng, hoàn thành 148% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế trong có sự tăng trưởng ấn tượng và vượt bật, đạt 4,313 tỷ đồng, vượt 288% so với kế hoạch và tăng trưởng 274%.

Việc phát huy tối đa lợi thế về logistics của hệ thống nhà máy, lợi thế cạnh tranh của hệ thống chi nhánh - cửa hàng phân phối trải dài trên toàn quốc và đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu ở tất cả các thị trường đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của HSG.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: