Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Kangaroo báo lãi quí III gấp 3 lần

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Kangaroo đạt 1.844 tỉ đồng doanh thu thuần, 175 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 4% và 111% so với cùng kì năm trước.

Tập đoàn Kangaroo báo lãi quí III gấp 3 lần  - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Điện máy Điện lạnh Việt Úc (Kangaroo) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với 552 tỉ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 32 tỉ đồng; tăng lần lượt 10% và 202% so với quí III/2019.

Theo lý giải của doanh nghiệp, doanh thu khu vực địa lí thì nguồn doanh thu của Kangaroo chủ yếu tập trung ở miền Bắc, tiếp đó là miền Nam và một phần nhỏ ở miền Trung.

Các chi phí đều gia tăng so với cùng kì năm trước nhưng nhờ giá vốn không đổi trong khi doanh thu tăng 10% kéo lãi gộp của công ty tăng 24%. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện từ 42,9% quí III/2019 lên 48,2% kì này.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Kangaroo đạt 1.844 tỉ đồng doanh thu thuần, 175 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 4% và 111% so với cùng kì năm trước.

Năm 2020, doanh nghiệp lên kế hoạch 3.200 tỉ đồng doanh thu thuần, 231 tỉ đồng lãi sau thuế. Sau 9 tháng, Kangaroo đã thực hiện được 58% mục tiêu doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Kangaroo đạt 1.720 tỉ đồng, tăng 9% so với đầu năm và tập trung chủ yếu ở khoản phải thu ngắn hạn (560 tỉ đồng) và hàng tồn kho (605 tỉ đồng).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: