Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi quý 2 giảm 70%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 133% lên 2.200 tỷ đồng; lãi ròng gấp đôi lên 227 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thực hiện được 57% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 86% đạt 2.725 tỷ đồng, giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 13% xuống 348 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 27,2% về 12,8%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 33%, chi phí bán hàng tăng 20%, chi phí quản lý tăng 17%. Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Lộc Trời giảm 70% xuống 45,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 133% lên 2.200 tỷ đồng; lãi ròng gấp đôi lên 227 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thực hiện được 57% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng lương thực ghi nhận sự bứt phá và vượt mảng thuốc bảo vệ thực vật để trở yếu tố đóng góp doanh thu lớn nhất tập đoàn. Cụ thể, doanh thu lương thực nửa năm đạt 2.347 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước. Mảng thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng 60,4% và hạt giống tăng 59%.

Nhưng biên lợi nhuận mảng lương thực mỏng, chỉ đạt 1,8% kỳ này, giảm so với mức 4,9% nửa đầu năm trước. Mảng bảo vệ thực vật duy trì biên lãi gộp trên 36%, hạt giống tăng từ 29,2% lên 30%. Do vậy, biên lợi nhuận gộp chung của tập đoàn giảm từ 26,2% xuống 18,4%.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 8.499 tỷ đồng, tăng thêm 1.578 tỷ đồng so với đầu năm.

Hàng tồn kho tăng 1.709 tỷ đồng lên 4.210 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản. Ngược lại, khoản phải thu giảm hơn 300 tỷ đồng xuống 1.501 tỷ đồng. So với cuối quý I, hàng tồn kho tăng thêm 469 tỷ đồng và khoản phải thu tăng thêm 355 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tăng vay nợ ngắn hạn thêm gần 1.500 tỷ đồng lên 3.547 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 59 tỷ đồng, thời điểm đầu năm không có. Tổng nợ vay tăng thêm so với đầu năm là 1552 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản ở mức 42%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: