Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Sao Mai (ASM) dự chi hơn 500 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Với 336,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự chi 505 tỷ đồng để thanh toán số cổ tức trên. Trong 2 năm 2019 và 2020, doanh nghiệp không chia cổ tức tiền mặt và trả cổ tức cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%, hoàn tất vào đầu năm 2022. Giai đoạn trước đó đơn vị này vẫn trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu đan xen giữa các năm.

Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 10/10.

Như vậy, với 336,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự chi 505 tỷ đồng để thanh toán số cổ tức trên. Trong 2 năm 2019 và 2020, doanh nghiệp không chia cổ tức tiền mặt và trả cổ tức cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%, hoàn tất vào đầu năm 2022. Giai đoạn trước đó đơn vị này vẫn trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu đan xen giữa các năm. 

Mới đây, tập đoàn Sao Mai đã thông báo hủy phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (được HĐQT thông qua ngày 8/6). Lý do công ty đưa ra là kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Trước đó, đơn vị này đã lên phương án chào bán hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Mức giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp. Trong trường hợp phát hành thành công trọn vẹn, doanh nghiệp sẽ thu về hơn 2.019 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ từ 3.365 tỷ đồng lên mức 5.048 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên sẽ được dùng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 4.024 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng ít hơn (7,7%) nên lợi nhuận gộp tăng 85,6% lên 635,7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 105% lên 67,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 4,7% lên 136,1 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 75% trong tổng chi phí.

Chi phí bán hàng tăng 95% lên 140,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 55 tỷ đồng; lợi nhuận nhuận khác tăng 287% lên 15,6 tỷ đồng.

Kết quả quý II/2022, Sao Mai (ASM) báo lãi 353 tỷ đồng đồng, tăng 246% (gấp 3,5 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 7.251 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 677 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 162% (gấp 2,6 lần) so với 6 tháng năm 2021.

Năm 2022, ASM đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 1.630 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Như vậy, 6 tháng đầu, ASM thực hiện được 49% mục tiêu doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 của Sao Mai đạt 19.006 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 51% tổng tài sản; trong đó hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 2.819 tỷ đồng (chiếm 14,8% tổng tài sản); đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 1.458 tỷ đồng; phải trả cho người bán ngắn hạn tăng 9,5% lên 2.445 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: