Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tasco (HUT) rót 100 tỷ đồng vào vào Tasco Land

Với mục đích triển khai thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH NVT Holdings, HUT sẽ góp thêm 100 tỷ đồng vào công ty con Tasco Land để nâng vốn điều lệ của công ty con này lên 200 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, tỷ lệ sở hữu của HUT tại Tasco Land vẫn là 100% vốn điều lệ.

HĐQT CTCP Tasco (HUT) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tasco Land từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Với mục đích triển khai thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH NVT Holdings, HUT sẽ góp thêm 100 tỷ đồng vào công ty con Tasco Land để nâng vốn điều lệ của công ty con này lên 200 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, tỷ lệ sở hữu của HUT tại Tasco Land vẫn là 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, Công ty giao ông Hồ Việt Hà, Tổng Giám đốc HUT, làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của HUT tại Tasco Land.

Vào giữa tháng 3/2022, HĐQT HUT thông qua chủ trương thành lập Tasco Land để thực hiện đầu tư vào CTCP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay (NVT) nhằm phát triển dòng bất động sản cao cấp.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào cuối tháng 4/2022, lãnh đạo HUT cho biết dựa vào Ninh Vân Bay, Tasco Land sẽ tập trung phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao mang thương hiệu Six Senses và Ana Mandara.

NVT Holdings hiện đang nắm giữ hơn 85 triệu cp NVT, chiếm tỷ lệ 94,2% vốn. Với động thái trên, HUT gián tiếp sở hữu Ninh Vân Bay thông qua Tasco Land.

Trong quý II/2022, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 219,82 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 13,91 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,03 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 29,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 24,37 tỷ đồng lên 106,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 736,8%, tương ứng tăng thêm 25,86 tỷ đồng lên 29,37 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm nhẹ 4,9%, tương ứng giảm 4,04 tỷ đồng về 78,71 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,7%, tương ứng giảm 5,58 tỷ đồng về 46,78 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 18,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 52,98 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận cốt lõi âm, Công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến. Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh chi tiết doanh thu tài chính tăng đột biến do đâu.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 459,77 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 102,12 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 73,57 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Tasco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 11.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Tasco mới hoàn thành 40,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tasco tăng 4,3% so với đầu năm lên 11.280,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 5.790,8 tỷ đồng, chiếm 51,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.454 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.189,8 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 4% so với đầu năm, tương ứng giảm 211,4 tỷ đồng về 5.027 tỷ đồng, chiếm 44,6% tổng nguồn vốn.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: