Sự kiện hot
6 tháng trước

TBC báo lãi quí 1/2021 đạt 74,7 tỷ đồng

Thủy điện Thác Bà báo lãi sau thuế 74,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số lãi 20 tỷ đồng của quý I/2020, LNST công ty mẹ đạt hơn 69 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.089 đồng.

TBC báo lãi quí 1/2021 đạt 74,7 tỷ đồng - Ảnh 1

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (HoSE: TBC) đã công bố BCTC quý I với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 155,6 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 107,7 tỷ đồng cao gấp 2,3 lần so với quý I/2020.

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng manh khi doanh thu tài chính đạt 3,5 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm gần 4 tỷ đồng nên kết quả Thủy điện Thác Bà báo lãi sau thuế 74,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số lãi 20 tỷ đồng của quý I/2020, LNST công ty mẹ đạt hơn 69 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.089 đồng.

Theo doanh nghiệp, doanh thu tài chính tăng do doanh thu cổ tức từ các hoạt động đầu tư vốn góp vào các đơn vị trong quý 1 cao hơn cùng kỳ.

Bên canh đó, động lực để lợi nhuận tăng cao là do tình hình thủy văn thuận lợi lưu lượng nước về hồ tăng đồng thời công ty đã có các chiến lược chào giá phù hợp dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng 86% so với cùng kỳ.

Năm 2021 TBC đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 505 tỷ đồng, LNTT đạt 221 tỷ đồng và LNST đạt gần 184 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý I TBC đã hoàn thành được 31% mục tiêu về doanh thu và 40,8% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: