Sự kiện hot
2 năm trước

TCH: Thành lập công ty con để thực hiện dự án bất động sản

Công ty mới là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Tài chính Hoàng Huy góp 19,8 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn cổ phần của Nhà Đại Lộc.

TCH: Thành lập công ty con để thực hiện dự án bất động sản - Ảnh 1

Hội đồng quản trị CTCP Tài chính Hoàng Huy vừa ra nghị quyết thông qua góp vốn thành lập công ty con để thực hiện dự án bất động sản. Công ty mới là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Tài chính Hoàng Huy góp 19,8 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn cổ phần của Nhà Đại Lộc.

Bà Trần Thị Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Tài chính Hoàng Huy sẽ là người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Nhà Đại Lộc. 

Tại thời điểm cuối tháng 9, danh sách công ty con của Tài chính Hoàng Huy gồm CTCP - Tập đoàn Bất động sản CRV, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, CTCP Xây dựng địa ốc Thịnh Phát, CTCP Đầu tư Tô Hiệu, CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy.

Trước đó, TCH vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). 

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến trong tháng 12, thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày làm việc sau đó. Với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là gần 177 tỷ đồng.

Việc chi trả cổ tức được thực hiện dưới hình thức chuyển vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký. 

Với đợt tạm ứng cổ tức lần này, nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của công ty tại thời điểm ngày 30/9/2020. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: