Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

TDC phát hành lô trái phiếu 700 tỷ đồng

Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất kỳ đầu là 10,5%/năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức.

Theo thông tin từ TDC, doanh nghiệp vừa phát hành thành công lô trái phiếu với giá 700 tỷ đồng. Lô trái phiếu lần này có kỳ hạn 5 năm với mệnh giá 1 triệu/trái phiếu. Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất kỳ đầu là 10,5%/năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức.

Theo lý giải của doanh nghiệp, với mục đích kêu gọi lô trái phiếu lần này nhằm bổ sung quy mô vốn hoạt động. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của công ty khá tích cực, trong quý III vừa qua.

Về kết quả kinh doanh, TDC đạt doanh thu 357 tỷ đồng, báo lãi trước thuế gần 70 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu chỉ tăng 41%, thế nhưng lợi nhuận tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu là 954 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52% và 250% so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 73% mục tiêu doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm 2020.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của TDC giảm 6% so với cuối năm 2019 về mức 5.867 tỷ đồng. Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính khá cao, khi nợ phải trả đạt trên 4.573 tỷ đồng, hệ số nợ phải nợ/vốn chủ sở hữu là 3,5 lần.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: