Sự kiện hot
3 năm trước

Techcombank hoàn tất tăng vốn lên 35.049 tỷ đồng

NHNN chấp thuận việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép của Techcombank từ 35.001 tỷ đồng lên 35.049 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. (Ảnh: Techcombank).  

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấp thuận sửa đổi vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) từ 35.001 tỷ đồng lên 35.049 tỷ đồng.

Vào cuối năm ngoái, Techcombank đã phát hành gần 4,77 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP, tương đương 0,14% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

Trong đó, phát hành hơn 482.000 cổ phiếu cho người lao động nước ngoài và hơn 4,28 triệu cổ phiếu cho người lao động Việt Nam. Số cố phiếu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.

Qua đó, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 35.049 tỷ đồng như hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm trước và vượt 21,5% so với kế hoạch.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 439.60 tỷ đồng, tăng 14,6% so với thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng của khách hàng đạt 318.000 tỷ đồng, tăng 23,3%

Về nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng đạt 277.500 tỷ đồng, tăng 20%. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 128.000 tỷ đồng, tăng 60,6%. Nhờ đó, tỷ lệ CASA cuối năm 2020 đạt 46,1%, cao hơn mức 34,5% cuối năm 2019.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đã giảm từ mức 1,3% tại thời điểm cuối năm 2019 xuống mức 0,5% vào cuối năm 2020.

Lê Huy

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: