Sự kiện hot
3 năm trước

Thaiholdings báo lãi gần 368 tỷ đồng nhờ hoạt động kinh doanh khác

THD ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 368 tỷ đồng do xuất hiện khoản lợi nhuận khác tăng cao bất thường lên hơn 567 tỉ đồng, cùng kỳ năm trước báo lỗ hơn 35 tỉ đồng.

Thaiholdings báo lãi gần 368 tỷ đồng nhờ hoạt động kinh doanh khác - Ảnh 1

CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD) công bố kết quả kinh doanh quí 1/2021 với kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.018,6 tỉ đồng, tăng 6,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn bán hàng cũng tăng tương ứng với doanh thu ở mức 1.018 tỉ đồng khiến nên lên lợi nhuận gộp chỉ đạt 68 tỉ đồng.

Các khoản chi phí của THD cũng tăng bằng lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có thể kể tới các khoản chi phí có tỉ trọng lớn như: giá vốn hàng bán (1.018,6 tỉ đồng), chi phí lãi vay (86,5 tỉ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (64 tỉ đồng).

Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 81 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, THD vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 368 tỷ đồng do xuất hiện khoản lợi nhuận khác tăng cao bất thường lên hơn 567 tỉ đồng, cùng kỳ năm trước báo lỗ hơn 35 tỉ đồng. 

Trên thuyết minh báo cáo tài chính của THD cho biết, thu nhập khác đến từ việc chuyển nhượng dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm (công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước).

Tính đến thời điểm cuối kỳ, quy mô tổng tài sản của THD đạt 11.158,4 tỉ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm, chủ yếu bao gồm: Phải thu ngắn hạn của khách hàng (2.002,2 tỉ đồng); Chi phí trả trước dài hạn (3.422,4 tỉ đồng); và Lợi thế thương mại (2.073 tỉ đồng). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.896 tỉ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: