Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Thanh Hóa: Bức tranh kinh tế khởi sắc trong quý I năm 2024

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song tình hình kinh tế - xã hội tại Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội tại Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực. Ảnh: Nguồn Internet

Trong quý I, có thêm 3 xã NTM, 7 xã NTM nâng cao, 7 xã NTM kiểu mẫu, 68 thôn NTM kiểu mẫu và 15 sản phẩm OCOP 3 sao được công nhận. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện, 363/465 xã, 717 thôn bản miền núi đạt chuẩn NTM; 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 xã, 479 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 479 sản phẩm OCOP.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng của Thanh Hóa đạt kết quả tích cực. Đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh duy trì tốt hoạt động sản xuất, bắt đầu thích ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường. Các doanh nghiệp sản xuất đặc thù, như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thủy điện, nhiệt điện, xi măng... sản xuất xuyên tết. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 20% so với cùng kỳ.

Các ngành dịch vụ của Thanh Hóa đạt kết quả nổi bật, nhất là giá trị xuất khẩu tăng 40,1%. Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 4 năm. Trong quý, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ cũng tăng 10,3%, tổng lượng khách du lịch tăng 10%, doanh thu du lịch tăng 16,5%, vận chuyển hành khách tăng 11,3%...

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 31,5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 8.656 tỷ đồng, bằng 39,3% dự toán, tăng 46%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 34,7% dự toán, tăng 11,1%.

Huy động vốn đầu tư phát triển quý I ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Tính đến ngày 14/3/2024, toàn tỉnh đã thu hút được 25 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 4 dự án FDI), tăng 75,5% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.419 tỷ đồng và 60,6 triệu USD.

Tuy nhiên, bên cạnh đó tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm, một số khu công nghiệp được quy hoạch trong thời gian dài nhưng vẫn chưa có nhà đầu tư hạ tầng, như: Thạch Quảng, Ngọc Lặc, Bãi Trành... ảnh hưởng đến việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: