Sự kiện hot
khoảng 1 tuần trước

Thanh Hóa: Đứng thứ 8 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm

Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Thanh có 1.058 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 83 doanh nghiệp (tăng 8,5%) so với cùng kỳ, với số vốn điều lệ đăng ký 9.941,4 tỷ đồng, tăng 41,2%; vốn điều lệ đăng ký bình quân đạt 9,4 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 88%.

Ảnh minh họa

Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2024 đứng thứ 8 cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng. Với số lượng doanh nghiệp thành lập mới này, Thanh Hóa đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, gấp 1,3 lần so với tỉnh Nghệ An; gấp 3,1 lần so với tỉnh Hà Tĩnh; gấp 5 lần so với tỉnh Quảng Bình; gấp 6,9 lần so với tỉnh Quảng Trị và gấp 3,3 lần so với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số địa phương tại tỉnh này có số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao trên 50% kế hoạch, như: Huyện Thường Xuân đạt 80%, huyện Như Xuân đạt 73,3%, huyện Quan Sơn đạt 70%, huyện Nông Cống đạt 61,5%, huyện Quảng Xương đạt 55,6%, huyện Triệu Sơn đạt 53,3%, huyện Nga Sơn đạt 52%...

Trong số 1.058 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có 955 doanh nghiệp có số vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 90,3%; 58 doanh nghiệp có số vốn đăng ký từ 10-20 tỷ đồng, chiếm 5,5%; 20 doanh nghiệp có số vốn đăng ký từ 20 - 50 tỷ đồng, chiếm 1,9%; 25 doanh nghiệp có số vốn đăng ký từ 50 tỷ đồng trở lên, chiếm 2,3%. Các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới dự kiến tạo việc làm cho 7.993 lao động, giảm 15,8% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.464 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 6%. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 là 5.738,1 tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng thu nội địa, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (chiếm trên 97%); năng lực cạnh tranh hạn chế. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 25,1%, số giải thể tăng 56,3%, số thông báo giải thể tăng 139,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện có hiệu quả về hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và hỗ trợ sử dụng chữ ký số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: