Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19

Chiều 26/5, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP thông qua chủ trương thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, quyết định thành lập Quỹ vắc - xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc - xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc - xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19 cho người dân.

Quỹ do Bộ Tài chính quản lý, tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ là Vietnam Fund for Vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019 (viết tắt là VFVC).

Bộ Tài chính có nhiệm vụ ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ, công khai, minh bạch.

Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải đảm bảo an toàn.

Nhiệm vụ của quỹ theo quyết định này là: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyên bằng tiền, vắc - xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc  xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19.

Quỹ vắc - xin phòng Covid-19 sẽ thực hiện chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, công khai tài chính theo quy định của Luật Kế toán và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quỹ có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình thu, chi, quyết toán tài chính quỹ để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong các báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước; thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại (nếu có).

Thẩm quyền quyết định chi của Quỹ sẽ do Bộ Y tế chủ trì đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bên cạnh đó, Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Khi đó, số dư Quỹ (nếu có) sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

Theo Quyết định, Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy trách nhiệm trong công tác vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ; thực hiện giám sát để đảm bảo quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: