Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thành lập tổ công tác của Thủ tướng nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản

Tổ công tác có quyền hạn yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu về các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, kiến nghị giải pháp giải quyết

Theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản do Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký ngày 17-11, tổ công tác sẽ gồm 8 thành viên. Trong đó, Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ Trưởng Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng.

Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất đông sản tại các địa phương, doanh nghiệp ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trực thuộc trung ương. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền Thủ tướng. Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan cũng như tham mưu, kiến nghị các cấp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan.

Tổ công tác có quyền hạn yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu về các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, kiến nghị giải pháp giải quyết. Đồng thời, được mời lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương có liên quan, hoặc các tổ chức, chuyên gia phối hợp, tham vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: