Sự kiện hot
2 năm trước

Thành phố Thái Nguyên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa đại dịch Covid - 19

Trước tình hình diễn biến phức tạp do đại dịch Covid -19, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã gặp nhiều thách thức và khó khăn tác động đến mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh tới đời sống nhân dân. Đứng trước những khó khăn, song UBND thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp ngay từ đầu tháng, đầu năm 2021 để điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Được biết trong 9 tháng đầu năm 2021 thành phố Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng ổn định bền vững. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng.

Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2021.

Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2021.

Trong đó việc thu ngân sách 9 tháng đạt cao, chẳng hạn như thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2021 đề ra. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được tập trung thực hiện quyết liệt; công tác thu hút đầu tư được triển khai tích cực và có hiệu quả. Đối với các dự án, công trình trọng điểm được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và ban hành 10 Đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoàn 2021 - 2026 thành phố Thái Nguyên sau khi được HĐND thành phố thông qua. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026…

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp địa phương 9 tháng ước đạt 8.849 tỷ đồng, bằng 80,9% kế hoạch tỉnh, thành phố, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách 9 tháng ước đạt 2.135,4 tỷ đồng, bằng 91,2% kế hoạch tỉnh, thành phố tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2020. Việc chi ngân sách 9 tháng ước đạt 1.735,4 tỷ, bằng 67,2% kế hoạch tỉnh và thành phố Thái Nguyên.

Về lĩnh vực trồng trọt, năm 2021 diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn thành phố Thái Nguyên đạt 9.526,65 ha. Trong đó, diện tích lúa đạt 6.055,48 ha, bằng 100,9% kế hoạch; diện tích ngô đạt 1401,32 ha, bằng 99,4% kế hoạch; diện tích rau đạt 2.105,83 ha, bằng 101% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt vụ mùa ước đạt 20.680 tấn, tăng 6,9% so với kế hoach tỉnh, thành phố.

Cụ thể, thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ làm đất trồng mới, trồng lại chè năm 2021; khuyến khích người nông dân mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến chè. Tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) thâm canh chè an toàn theo hướng VietGAP, hữu cơ để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ thiên dịch, môi trường sinh thái và sức khỏa con người. Sản lượng chè búp tươi 9 tháng đạt 16.600 tấn, đạt 75% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Nét đẹp của cô gái Tày trên nương chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

Nét đẹp của cô gái Tày trên nương chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng cung ứng đầy đủ lượng giống, vật tư phân bón, hỗ trợ giá giống cây trồng, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cho các hộ sản xuất nông nghiệp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình sâu bệnh để có biện pháp kịp thời phòng trừ hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Đồng bộ, việc triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng các kỹ thuật khoa học mới theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hóa trên địa bàn các xã, phường. Xây dựng và ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Về lĩnh vực lâm nghiệp, trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ khâu lưu thông, chế biến, kinh doanh lâm sản; tăng cường kiểm tra địa bàn, tổ chức ứng trực 24/24 giờ trong ngày khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, V; kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, gieo ươm giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo cây giống đưa vào trồng rừng có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống tốt. Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình NTM 2021; kế hoạch triển khai thực hiện đề án mỗi xã, phường một sản phẩm, kế hoạch triển khai các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên... Cùng với đó, các lĩnh vực khác về phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2021 đều được thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt.

Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021, ông Bình cho biết: “Thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố Thái Nguyên về công tác phòng, chống dịch Covid - 19; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa khôi phục duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố, đảm bảo an sinh xã hội”.

Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm 2021, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các Đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành. Triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch, các dự án khu dân cư, khu tái định cư phục vụ các dự án công trình trọng điểm và công tác thu ngân sách năm 2021…/.

 Sơn Thủy

Theo KTĐU

Từ khóa: