Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thép Nam Kim báo lãi quí III gấp 13 lần

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Nam Kim đạt 8.141 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 14 tỷ đồng (còn gần 64 tỷ đồng) còn chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng (lên trên 227 tỷ đồng). Đồng thời chi phí bán hàng tăng 40 tỷ đồng (lên 183 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 14 tỷ đồng (lên trên 66 tỷ đồng).

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tính riêng quí 3 doanh thu thuần đạt gần 3.376 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 3/2019, trong khi đó tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 5,6% nên lợi nhuận gộp đạt được hơn 242 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Biên lơi nhuận gộp đạt 7,2%.

Thép Nam Kim báo lãi quí III gấp 13 lần - Ảnh 1

Trong kì, doanh thu tài chính hơn 21,1 tỷ đồng (tăng 8,4 tỷ đồng so với cùng kỳ), còn chi phí tài chính ngược lại tăng 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 72,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng hơn 74,7 tỷ đồng (tăng 28,2 tỷ đồng so với cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp 24,6 tỷ đồng (tăng 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 82,6 tỷ đồng tăng gấp hơn 13 lần lợi nhuận cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Nam Kim đạt 8.141 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 14 tỷ đồng (còn gần 64 tỷ đồng) còn chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng (lên trên 227 tỷ đồng). Đồng thời chi phí bán hàng tăng 40 tỷ đồng (lên 183 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 14 tỷ đồng (lên trên 66 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/9/2020 tổng tài sản Thép Nam Kim đạt 8.226 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng 100 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 5.147 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.463 tỷ đồng (tăng 1.075 tỷ đồng) và vay nợ thuê tài chính dàu hạn 587 tỷ đồng (giảm 116 tỷ đồng so với đầu năm). Lượng hàng tồn kho đạt 2.458 tỷ đồng, giảm 131 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là tồn kho thành phẩm và nguyên vật liệu.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: