Sự kiện hot
6 tháng trước

Thép Nam Kim đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu quỹ

Số cổ phiếu quỹ này được doanh nghiệp mua trong tháng 6/2020 với giá bình quân 7.800 đồng, bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm trước. Như vậy, doanh nghiệp có thể lãi 300% nếu bán ở vùng giá hiện tại.

Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa ra thông báo đăng ký bán toàn bộ 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 22/6 đến 21/7. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Số cổ phiếu quỹ này được doanh nghiệp mua trong tháng 6/2020 với giá bình quân 7.800 đồng, bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm trước. Như vậy, doanh nghiệp có thể lãi 300% nếu bán ở vùng giá hiện tại.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, lãnh đạo Nam Kim cho biết các nhà máy đang quá tải, doanh nghiệp phải cơ cấu lại. Đơn vị cần di dời ra kho hàng ra khỏi nhà máy tôn mạ để tập trung sản xuất, đồng thời cũng để tối ưu dịch vụ bán hàng. Do vậy, doanh nghiệp dự kiến xây dựng kho bãi và nhà máy ống thép hàn với tổng chi phí 250 tỷ đồng để giảm tải cho nhà máy hiện tại.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu tăng 38% đạt 16.000 tỷ đồng, lãi sau thuế gấp đôi lên 600 tỷ đồng. Cổ tức tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trong quí 1, cùng với bối cảnh thị trường thép thuận lợi, sản lượng và giá bán cùng tăng, doanh nghiệp báo cáo doanh thu gấp đôi lên 4.853 tỷ đồng, lãi sau thuế gấp 7,7 lần lên 319 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 53% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với lãi sau thuế 295 tỷ đồng, gấp 6,2 lần năm 2019. Với kết quả này, Nam Kim sẽ chia cổ tức tỷ lệ 10%, đã tạm ứng 3% tiền mặt, 7% còn lại trả bằng cổ phiếu. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thưởng cổ phiếu tỷ lệ 13% từ thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường, cổ phiếu NKG giao dịch ở mức giá 31.900 đồng/cp, giảm 9% trong vòng 1 tuần qua nhưng gấp đôi trong vòng 6 tháng qua. Tạm tính theo mức giá này, Nam Kim có thể thu về 319 tỷ đồng để cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: