Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thép Pomina báo lãi quí 1/2021 đạt 74 tỷ đồng

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm 19% xuống 87 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 32%, chi phí quản lý tăng 31%. Kết quả, POM báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 74 tỷ đồng.

Thép Pomina báo lãi quí 1/2021 đạt 74 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP thép Pomina (HoSE: POM) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận  doanh thu 2.699 tỷ đồng, tăng 7%. Giá vốn chỉ tăng 2,3%, lãi gộp tăng 141% đạt 212 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 3,5% lên 7,9%.

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm 19% xuống 87 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 32%, chi phí quản lý tăng 31%. Kết quả, POM báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 74 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải thích, lợi nhuận quý I cải thiện nhờ lò cao đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả giảm giá thành, cải thiện biên lợi nhuận gộp. Cùng với đó là chi phí lãi vay giảm. Bên cạnh đó, dự án lò cao đi vào hoạt động mang lại hiệu quả giá thành sản xuất công ty giảm.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận đạt 12.258 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của đơn vị tăng thêm gần 600 tỷ đồng, tăng chủ yếu trong trả trước người bán ngắn hạn. Hàng tồn kho cũng tăng từ 2.253 tỷ đồng lên 2.586 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn 5.433 tỷ đồng, vay dài hạn 1.509 tỷ đồng, duy trì tương đương đầu năm. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản đạt 56,6%.

Hoàng Đức
Theo KTDU

Từ khóa: