Sự kiện hot
3 năm trước

Thép Tiến Lên báo lãi 120 tỷ đồng trong quí I/2021

Trong quí I/2021, doanh hợp nhất là 979 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng; lần lượt tăng 4% và gấp 5 lần so với cùng kì năm 2020.

Thép Tiến Lên báo lãi 120 tỷ đồng trong quí I/2021 - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên với kế hoạch kinh doanh 2021 tăng trưởng mạnh về mặt lợi nhuận.

Theo tài liệu, trong năm 2021, công ty dự kiến tổng doanh thu là 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng; lần lượt tăng 22% và gấp 2 lần so với năm 2020. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 5% (một cổ phiếu nhận 500 đồng) theo danh sách chốt ngày 25/3/2021.

Năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu 4.085 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng; lần lượt đạt 91% và vượt 58% kế hoạch.

Với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, TLH lo ngại tình hình dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt, do vậy công ty dự kiến sẽ lập dự phòng tài chính nhằm đảm bảo cho sự tồn tại của doanh nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động đưa ra tỷ lệ cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 cho phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh quý I/2021 với doanh thu hợp nhất là 979 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng; lần lượt tăng 4% và gấp 5 lần so với cùng kì năm 2020. So với kế hoạch năm, công ty đã hoàn đạt được 20% mục tiêu doanh thu và 48% lợi nhuận cả năm.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp cũng muốn trình cổ đông thông qua việc hủy bỏ việc mua 5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ do theo quy định mới thì doanh nghiệp bắt buộc phải giảm vốn điều lệ nếu mua lại cổ phiếu quỹ. Công ty cho biết việc này không phù hợp với mục tiêu ban đầu HĐQT đưa ra nên muốn huỷ việc mua cổ phiếu.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: