Sự kiện hot
4 tháng trước

Thép Việt Ý (VIS) muốn hủy tư cách công ty đại chúng

Tính tới 18/2/2021, cơ cấu cổ đông công ty có hai cổ đông lớn chiếm 93,81% vốn điều lệ và còn lại 6,19% vốn điều lệ thuộc về 1.463 cổ đông nhỏ.

CTCP Thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS - sàn HOSE) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến là trước 16h ngày 17/1/2022.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ xin ý kiến thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Thời gian dự kiến triển khai trong quý I/2022.

Công ty cho biết thêm, tính tới 18/2/2021, cơ cấu cổ đông công ty có hai cổ đông lớn chiếm 93,81% vốn điều lệ và còn lại 6,19% vốn điều lệ thuộc về 1.463 cổ đông nhỏ.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 32 luật Chứng khoán quy định: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”. Chính vì vậy, công ty đã không đáp ứng điều kiện và trình cổ đông kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, cùng với việc hủy niêm yết cổ phiếu.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.381 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến VIS lỗ gộp hơn 65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp hơn 47 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh từ 11,7 tỷ đồng xuống còn gần 6,8 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí VIS chịu lỗ sau thuế hơn 92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 26,7 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân thua lỗ là do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đầu ra của sản phẩm thép gần như đóng băng. Cả hai nhà máy luyện phôi và cán thép đều có những khoảng thời gian phải dừng hoạt động, phát sinh lỗ chi phí cố định.

Bên cạnh đó do giá nguyên liệu tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm lại không tăng. Công ty đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm phát sinh lỗ. Công ty không bán được hàng, số lượng hàng tồn kho tăng cao làm phát sinh các chi phí nắm giữ hàng hoá.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, VIS có 4.387 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ, lỗ quý 3 đã đánh bay lợi nhuận 6 tháng đầu năm, kết quả 9 tháng VIS lỗ sau thuế 18,6 tỷ đồng.

Năm 2021, VIS đặt mục tiêu đạt 4.588 tỷ đồng doanh thu và 28,17 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận cả năm cần trông chờ vào KQKD của quý 4.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: