Sự kiện hot
2 tuần trước

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ giảm

5 tháng đầu năm 2022, lượng chè xuất khẩu giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021, nên dù giá chè xuất khẩu tăng 5,4%, nhưng trị giá xuất khẩu đã giảm 7,2%.

Xuất khẩu chè tăng về trị giá nhưng giảm về lượng trong tháng 5/2022

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè trong tháng 5/2022 đạt 9,5 nghìn tấn, trị giá 16,9 triệu USD, giảm 5,8% về lượng, nhưng tăng 2,7% về trị giá so với tháng 5/2021. Giá chè xuất khẩu bình quân trong tháng 5/2022 đạt 1.775,1 USD/ tấn, tăng 9% so với tháng 5/2021. 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu chè đạt 41,4 nghìn tấn, trị giá 69,9 triệu USD, giảm 12% về lượng và giảm 7,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xuất khẩu bình quân đạt 1.689,0 USD/tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, chè xuất khẩu tới thị trường Pa-ki-xtan tăng cả về lượng và trị giá, đạt 14,4 nghìn tấn, trị giá 27,5 triệu USD, tăng 9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu tới thị trường Pa-ki-xtan chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam. Bên cạnh đó, xuất khẩu chè tới một số thị trường khác tăng mạnh cả về lượng và trị giá trong 5 tháng đầu năm 2022 như: Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và In-đô-nê-xi-a.

Trong khi đó, xuất khẩu chè sang thị trường Đài Loan, Nga, I-rắc và Trung Quốc giảm mạnh. Trong đó, chè xuất khẩu tới thị trường Đài Loan đạt 5,5 nghìn tấn, trị giá 9 triệu USD, giảm 15,4% về lượng và giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp theo là thị trường Nga đạt 3,4 nghìn tấn, trị giá 6 triệu USD, giảm 38,2% về lượng và giảm 30,2% về trị giá; I-rắc đạt 2,1 nghìn tấn, trị giá 3,7 triệu USD, giảm 22% về lượng và giảm 11,4% về trị giá…

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ giảm - Ảnh 1

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ giảm.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC), nhập khẩu chè của Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 23,9 nghìn tấn, trị giá 116,4 triệu USD, giảm 6,2% về lượng, nhưng tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trị giá nhập khẩu chè của Hoa Kỳ tăng là do giá chè nhập khẩu bình quân trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 4.864,5
USD/tấn.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), từ năm 2017 đến năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu chè lớn thứ 3 thế giới sau Pa-ki-xtan và Nga. Đến năm 2020, Hoa Kỳ vượt Nga là thị trường nhập khẩu chè lớn thứ 2 thế giới và tiếp tục duy trì vị trí này trong năm 2021.

Theo Hiệp hội Chè Hoa Kỳ, cứ 5 người tiêu dùng Hoa Kỳ thì có 4 người uống chè. Năm 2021, người Hoa Kỳ đã tiêu thụ khoảng 14,76 tỷ lít chè. Trong đó, khoảng 84% lượng chè được tiêu thụ là chè đen, 15% là chè xanh và 1% còn lại là chè ô long, chè trắng... Thế hệ Millennials (sinh từ năm từ năm 1981 đến 1996) là nhóm tiêu thụ chè lớn nhất tại Hoa Kỳ, chiếm 87% lượng người được khảo sát đều uống chè

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ giảm - Ảnh 2

Ác-hen-ti-na là thị trường cung cấp chè lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên lượng và trị giá chè nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ Ác-hen-ti-na chiếm 33,2% tổng lượng chè Hoa Kỳ nhập khẩu, giảm 7,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Với các thị trường khác, trong 3 tháng đầu năm 2022 Hoa Kỳ tăng lượng nhập khẩu chè từ các thị trường như: Trung Quốc, Xri Lan-ca, thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Đức; nhưng giảm lượng nhập khẩu chè từ các thị trường: Việt Nam, Ma-la-uy, In-đô-nê-xi-a.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Hoa Kỳ, tuy nhiên lượng chè nhập khẩu từ Việt Nam giảm 9,5%, đạt 1,26 nghìn tấn trong 3 tháng đầu năm 2022, chiếm 5,3% tổng lượng chè Hoa Kỳ nhập khẩu, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Trị giá nhập khẩu chè từ Việt Nam tăng đáng kể do giá chè nhập khẩu bình quân từ Việt Nam tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt
1.596,9 USD/tấn.

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ giảm - Ảnh 3

Hoa Kỳ nhập khẩu chủ yếu chủng loại chè đen và chè xanh trong 3 tháng đầu năm 2022. Trong đó, chủng loại chè đen nhập khẩu nhiều nhất, đạt 19,5 nghìn tấn, trị giá 65,3 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè đen nhập khẩu bình quân đạt 3.344,0 USD/ tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Ác-hen-ti-na và Ấn Độ là 2 thị trường cung cấp chính chủng loại chè đen cho Hoa Kỳ, lượng chè nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm 54,7% tổng lượng chè Hoa Kỳ nhập khẩu.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ giảm cả lượng và trị giá nhập khẩu từ thị trường cung cấp lớn nhất là Ác-hen-ti-na. Việt Nam chỉ cung cấp một lượng nhỏ chủng loại chè đen tới Hoa Kỳ, đạt 1 nghìn tấn, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu chè từ Việt Nam tăng nhẹ, do giá chè bình quân nhập khẩu từ Việt Nam tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1.497,0 USD/tấn.

Tiếp theo là chủng loại chè xanh Hoa Kỳ nhập khẩu đạt 4 nghìn tấn, trị giá 49,3 triệu USD, giảm 0,4% về lượng, nhưng tăng 20,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trị giá tăng mạnh do giá chè xanh nhập khẩu bình quân đạt 12.344,2 USD/tấn, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, Hoa Kỳ tăng nhập khẩu chè xanh từ các thị trường cung cấp chính trong 3 tháng đầu năm 2022 như: Trung Quốc, Nhật Bản, thị trường Đài Loan, Việt Nam và Xri Lan-ca. Trong đó, chè xanh nhập khẩu từ Việt Nam đạt 248 tấn, trị giá 497 nghìn USD, tăng 14,2% về lượng và tăng 26,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. So với các thị trường cung cấp chủng loại chè xanh chính cho Hoa Kỳ, giá bình quân chè xanh nhập khẩu từ Việt Nam có mức thấp nhất, đạt 2.005,3 USD/tấn, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Hồng Anh/KTĐU

Từ khóa: