Sự kiện hot
8 tháng trước

Thoát án chống phá giá, vua tôm Minh Phú báo lãi đột biến

Trong kỳ, giá vốn chỉ tăng 1% bên cạnh các chi phí tiết giảm nên trong kỳ lợi nhuận sau thuế của Minh Phú tăng đột biến 2,7 lần lên 142 tỷ đồng. Kết quả, MPC ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 2,7 lần lên 142 tỷ đồng.

Thoát án chống phá giá, vua tôm Minh Phú báo lãi đột biến  - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) công bố kết quả kinh doanh quí IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu doanh thu thuần đạt 4.353 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, giá vốn chỉ tăng 1% bên cạnh các chi phí tiết giảm nên trong kỳ lợi nhuận sau thuế của Minh Phú tăng đột biến 2,7 lần lên 142 tỷ đồng. Kết quả, MPC ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 2,7 lần lên 142 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp giảm 15% còn 14.334 tỷ đồng nhưng các chi phí giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế của Minh Phú vẫn tăng 39% lên 617 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của Minh Phú đạt 8.892 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt gần 2.972 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020 sau khi đã trích lập 105,5 tỷ đồng dự phòng giảm giá.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp tính tới cuối năm 2020 là 2.252 tỷ đồng, tăng 226 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả hết năm 2020 là gần 3.627 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ đi vay là 3.083 tỷ đồng, tăng gần 39% so với con số đầu năm và đều là vay ngắn hạn của ngân hàng. Theo thuyết minh, trong năm, Minh Phú đã vay tổng cộng 13.174 tỷ đồng và đã trả 12.304 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 11/2/2021, Công ty đã nhận được quyết định giải quyết khiếu nại từ Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ (CBP).

Cụ thể, CBP đã hủy bỏ Quyết định đã ban hành trước đó vào ngày 13/10/2020 về việc áp thuế chống phá giá với tôm Ấn Độ lên sản phẩm tôm xuất khẩu từ Minh Phú vào Hoa Kỳ.

Quyết định này cho phép Minh Phú tiếp tục được xuất khẩu tôm đông lạnh vào Hoa Kỳ mà không phải chịu thêm thuế chống phá giá áp dụng cho tôm Ấn Độ hay bất kỳ loại thuế chống phá giá nào khác. Đồng thời, Minh Phú cũng được hoàn lại các khoản thuế chống phá giá đã phải tạm nộp trước đó theo Quyết định ngày 13/10/2020.

Theo MPC, quyết định ngày 11/02/2021 của CBP thể hiện sự xem xét thấu đáo, công bằng, và đánh giá chính xác về hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả cũng như những nỗ lực hợp tác của Minh Phú trong suốt hơn một năm kể từ khi CBP đã khởi xướng Vụ điều tra theo Đạo luật Thực Thi và Bảo Hộ (EAPA) vào ngày 09/10/2019.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: