Sự kiện hot
2 năm trước

Thông báo tạm dừng bán đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp Danh Hòa Bình

Do dịch dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ đã có những khuyến cáo, yêu cầu các đơn vị không tụ tập nơi đông người, do vậy Công ty Đấu giá Hợp Danh Hòa Bình thông báo tạm dừng việc bán đấu giá 06 máy phát điện các kho bạc nhà nước huyện trực thuộc.

Trước đó,  Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Công ty Đấu giá Hợp Danh Hòa Bình thông báo tổ chức bán đấu giá 06 máy phát điện các kho bạc nhà nước huyện trực thuộc do Kho bạc nhà nước Hòa Bình chuyển giao.

Nhưng do dịch dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Đấu giá Hợp Danh Hòa Bình thông báo tạm dừng việc bán đấu giá 06 máy phát điện các kho bạc nhà nước huyện trực thuộc.

Picture 1

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: