Sự kiện hot
8 tháng trước

Thủy điện Cần Đơn trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 21%

SJD thông báo tỷ lệ chi trả là 21%/mệnh giá (tương ứng 2,100 đồng/cp). Với gần 69 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi gần 145 tỷ đồng cho việc chi trả cổ tức.

CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) đã đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Theo đó, SJD thông báo tỷ lệ chi trả là 21%/mệnh giá (tương ứng 2,100 đồng/cp). Với gần 69 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi gần 145 tỷ đồng cho việc chi trả cổ tức.

Cổ tức lần này sẽ trả thành 2 đợt. Đợt 1, Công ty sẽ thanh toán 11% (tương ứng 1,100 đồng/cp) vào ngày 25/12/2020. Phần còn lại (tương ứng 1,000 đồng/cp) sẽ được thanh toán trong đợt 2 vào ngày 31/03/2021.

Ngày cuối cùng đăng ký nhận cổ tức là ngày 02/12/2020 và các giao dịch từ ngày 01/12 sẽ không được được hưởng quyền.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quí III/2020 của doanh nghiệp, doanh thu quý III đạt 113 tỷ đồng, giảm 34% so với quý III/2019. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 58,9%.

Doanh thu và chi phí tài chính đều giảm đáng kể tuy nhiên chi phí chiếm giá trị lớn hơn khiến công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng trong hoạt động tài chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 5% còn 7,6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế còn lại là 44,5 tỷ đồng, giảm 38%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm tương ứng, còn 652 đồng/cp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 243 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ 2019 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm 34%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 441,8 tỷ đồng, giảm 7% so với mức thực hiện 2019 và lợi nhuận sau thuế 159,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%. Sau quý III, Thủy điện Cần Đơn đạt 55% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận.

Tài sản tính đến 30/9 là 1.354 tỷ đồng với các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần ½, chủ yếu là từ Tổng công ty Sông Đà. Tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền chỉ còn 1/3 so với đầu kỳ.

Thủy điện Cần Đơn cho biết công ty chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, doanh thu bán hàng từ sản xuất điện, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên. Trong quý III điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa ít, hạn hán kéo dài nên việc chạy máy bị gián đoạn, sản lượng điện kém hơn so với năm trước, kéo theo sự sụt giảm của doanh thu và lợi nhuận.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: