Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thua lỗ liên tiếp 2 năm, Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động của NASCO

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến nhấn mạnh về các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tại thời điểm cuối năm 2021 đã vượt quá tài sản ngắn hạn gần 27 tỷ đồng.

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài - NASCO (mã: NAS) vừa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, với doanh thu đạt 251 tỷ đồng, giảm 26% so với năm trước.

Báo cáo tài chính này cho thấy, doanh thu của NAS giảm là do các hoạt động tài chính của NAS giảm 50%, xuống còn 13 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp hơn 10 lần, từ 10 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng.

Những con số nêu trên đến từ khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 90 tỷ đồng cho 11,25 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% của Nasco tại Công ty CP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh.

Kết thúc năm 2021, NAS ghi nhận lỗ sau thuế 137 tỷ đồng, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp NAS ghi nhận lỗ với kết quả kinh doanh bết cất nhất lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Nasco đạt 266 tỷ đồng, giảm 40% so với hồi đầu năm.

Lý giải cho những thua lỗ của năm thứ 2 liên tiếp, NAS cho rằng, năm 2021, dịch covid-19 diễn biến phức tạp gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp này, khó khăn nhất là thời điểm TP.HCM, và TP.Hà Nội giãn cách xã hội khiến cho việc kinh doanh tại sân bay Nội Bài phải tạm dừng hoạt động.

Khó khăn khác nữa, một số chi phí đầu vào tăng mạnh như khấu hao, chi phí lãi vay, chi phí nguyên vật liệu đã tác động tới hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong khi nguồn thu giảm mạnh và công ty phải trích lập dự phòng lỗ đầu tư.

Đáng chú ý, kiểm toán viên đưa ra ý kiến nhấn mạnh về các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tại thời điểm cuối năm 2021 đã vượt quá tài sản ngắn hạn gần 27 tỷ đồng.

Đồng thời, năm 2021 khoản lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lỗ ròng lần lượt là 128 tỷ đồng và 92 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế tới ngày 31/12/2021 hơn 85 tỷ đồng.

Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận liên quan đến số dư tại ngày 31/12/2021 của một số khoản công nợ trả trước cho người bán với số tiền là 4 tỷ đồng.

Các thủ tục kiểm toán thay thế chưa đem lại cho kiểm toán viên đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết làm cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về số dư của khoản mục cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu có liên quan trên BCTC hợp nhất 2021.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: