Sự kiện hot
12 tháng trước

Thuận Đức dự kiến phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến vào ngày 1/9.

Công ty cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán TDP - sàn HOSE) mới thông qua nghị quyết về việc phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2021 kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành dự kiến là 1/9. Giá chào bán bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu. Đối tượng mua là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến vào ngày 1/9.

Với 230 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, doanh nghiệp sẽ sử dụng 227,5 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu đông và các chi phí liên quan đến việc chào bán, còn lại dùng để đầu tư tài sản của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Thuận Đức đạt gần 1.184 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 58 tỷ đồng, tăng 107%.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.968 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 60,2% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.292,3 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 5,3% với 122,9 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 38,3% với 877 tỷ đồng. Nợ phải trả còn gần 1.603,4, tăng 34%, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 1.283,1 tỷ đồng, chiếm 80% tổng nợ.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: