Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thuduc House báo lãi quý 2 gấp 13 lần nhờ thoái vốn các công ty con

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 439 tỷ đồng, bằng 44% cùng kỳ. Công ty từ trạng thái lỗ gần 18 tỷ đồng năm ngoái sang có lãi gần 183 tỷ đồng trong quý này. Lãi ròng đạt 140 tỷ đồng. Nhờ khoản lãi đột biến, Thuduc House đã xoá sạch lỗ luỹ kế.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần thuần giảm 71% so với cùng kỳ về 119 tỷ đồng. Trừ giá vốn hàng bán nên công ty lãi gộp gần 26 tỷ đồng, gấp 4,3 lần số của quý II/2020.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh khi ghi nhận lên 216 tỷ đồng tương đương với mức tăng trưởng 1,75 lần. Đây là lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản VICO Quảng Trị. 

Các khoản lãi này đến từ việc thoái vốn của Thuduc House nhằm gia tăng nguồn thu cho doanh nghiệp ra sau lùm xùm nghi án trốn thuế vào cuối năm ngoái với giá trị thu về khoảng 206 tỷ đồng, gấp 4 lần quý II/2020. Trừ đi các chi phí hoạt động, Thuduc House báo lãi gần 155 tỷ đồng, gấp 13,7 lần con số 11 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 439 tỷ đồng, bằng 44% cùng kỳ. Công ty từ trạng thái lỗ gần 18 tỷ đồng năm ngoái sang có lãi gần 183 tỷ đồng trong quý này. Lãi ròng đạt 140 tỷ đồng. Nhờ khoản lãi đột biến, Thuduc House đã xoá sạch lỗ luỹ kế.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 4.317 tỷ đồng, giảm 23% so với ngày đầu năm chủ yếu do hàng tồn kho và các khoản phải thu dài hạn giảm.

Công ty vẫn tiếp tục ghi nhận khoản phải thu Cục thuế TP HCM hơn 393 tỷ đồng và phải thu đối với các khoản tạm nộp cho cơ quan nhà nước hơn 365 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lượng tiền nhàn rỗi của công ty trong 6 tháng qua đã giảm hơn một nửa về 107 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: