Sự kiện hot
4 năm trước

Thuế thu nhập cá nhân thu 52.400 tỷ đồng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới đây cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/5 ước tính đạt 529.600 tỉ đồng, bằng 35% dự toán năm.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến 15/5, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 529.600 tỷ đồng, bằng 35% dự toán năm, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa đạt gầm 440.000 tỷ đồng, bằng 34,8%, thu từ dầu thô 18.900 tỷ đồng, bằng 53,7%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 70.500 tỷ đồng, bằng 33,9%.

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 52.400 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán năm. Ảnh: T.L.

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 52.400 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán năm. Ảnh: T.L.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 52.900 tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm, giảm 13% và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 79.500 tỷ đồng, bằng 34,8%, tăng 3%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 82.900  tỷ đồng, bằng 30,6%. 

Tổng chi ngân sách ước tính đạt 537.400 tỉ đồng, bằng 30,8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 385.000 tỉ đồng, bằng 36,4%; chi đầu tư phát triển 103.800 tỉ đồng, bằng 22,1%; chi trả nợ lãi 45.600 tỉ đồng, bằng 38,6%.

Trước đó, báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết dự kiến thu ngân sách có thể giảm khoảng 140.000-150.000 tỉ đồng trong năm nay vì đại dịch Covid-19.

Hiện Bộ Tài chính cũng đang đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; trong đó dự kiến điều chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/tháng.

Ước tính, việc điều chỉnh sẽ có khoảng 6,8 triệu người được hưởng lợi, trong đó có khoảng 1 triệu đối tượng sẽ không phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2020. Tổng số thu nhập người lao động được giữ lại để chi tiêu thêm nhờ việc điều chỉnh này trong năm nay khoảng 10.300 tỉ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: