Sự kiện hot
2 tháng trước

Thủy điện Sông Hinh (VSH) mua lại hơn 80 tỷ trái phiếu trước hạn

Các trái phiếu được phát hành kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn chủ yếu là năm 2026 và năm 2027, trái phiếu áp dụng lãi 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên.

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH - sàn HOSE) thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trước hạn trái phiếu theo yêu cầu của tổ chức phát hành lần 3 năm 2022.

Được biết, các trái phiếu được phát hành kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn chủ yếu là năm 2026 và năm 2027, trái phiếu áp dụng lãi 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên.

Công ty sẽ mua lại 81 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm từ 332 tỷ đồng về còn 251 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu VSH_Bond_2019_1 sẽ mua lại 21 tỷ đồng và còn lại 66 tỷ đồng; trái phiếu VSH_Bond_2019_2 sẽ mua lại 11 tỷ đồng và còn lại 33 tỷ đồng; trái phiếu VSH_Bond_2019_3 sẽ mua lại 20 tỷ đồng và còn lại 62 tỷ đồng; trái phiếu VSH_Bond_2019_4 sẽ mua lại 15 tỷ đồng và còn lại 45 tỷ đồng; và trái phiếu VSH_Bond_2019_5 sẽ mua lại 14 tỷ đồng và còn lại 45 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh tại VSH, trong quý III/2022 ghi nhận doanh thu thuần 652 tỷ đồng, gấp gần 2.3 lần cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 12% (250 tỷ đồng). Nhờ vậy sau khi khấu trừ, Công ty lãi gộp 402 tỷ đồng, gấp 6.2 lần cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ sụt giảm 80%, còn 1.5 tỷ đồng. Các mảng chi phí tác động không đáng kể, bao gồm chi phí tài chính tăng 10% lên 116 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48% lên gần 13 tỷ đồng. Dù ghi nhận khoản lỗ khác gần 32 tỷ đồng (do chi phí phải trả cho tổ hợp nhà thầu Trung Quốc theo phán quyết của hội đồng trọng tài 76/19HCM), VSH vẫn lãi ròng hơn 220 tỷ đồng - kết quả ấn tượng khi cùng kỳ lỗ ròng 42 tỷ đồng.

Theo Công ty giải thích, biến động lợi nhuận sau thuế trong BCTC hợp nhất chủ yếu từ các hoạt động của công ty mẹ. Trong đó, việc lợi nhuận tăng trưởng hầu hết đến từ việc điều kiện thủy văn thuận lợi giúp sản lượng điện thương phẩm quý 3/2022 tăng 85% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, doanh thu hoạt động sản xuất điện gấp 2.2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của VSH đạt hơn 2.1 ngàn tỷ đồng, gấp gần 2.2 lần cùng kỳ. Lãi trước và sau thuế đạt lần lượt 970 tỷ đồng và 882 tỷ đồng, tương ứng gấp 3.1 và 3.5 lần cùng kỳ. So với mục tiêu đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, Công ty đã hoàn thành và vượt 4% kế hoạch doanh thu, vượt 68% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tính thời điểm cuối tháng 9/2022, tổng tài sản đạt 9.7 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu nằm ở tài sản cố định (8.7 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 90%). Doanh nghiệp nắm giữ gần hơn 93 tỷ đồng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Phải thu ngắn hạn tăng 21%, lên 606 tỷ đồng. Hàng tồn kho gần như đi ngang, còn 100 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn giảm 33%, còn 581 tỷ đồng. Nợ dài hạn 4.9 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Công ty đang có khoản dư nợ trái phiếu 407 tỷ đồng. Đó là lô trái phiếu phát hành từ 01/10/2019 – 26/06/2020, gồm 700 trái phiếu không chuyển đổi với tổng giá trị 700 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu), do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) thu xếp phát hành. Các trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản của nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn. Số tiền thu được sử dụng để đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: