Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) dự kiến chi 210 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Với 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 210 tỷ đồng để trả cổ tức, thời điểm thanh toán 6/7.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Hose: TMP) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 22/6.

Với 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 210 tỷ đồng để trả cổ tức, thời điểm thanh toán 6/7.

Trong quý I/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 236 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 33,2% nên dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 163 tỷ đồng, tăng gần 70% so với quý 1/2021.

Trừ các chi phí khác, quý 1 Thủy điện Thác Mơ báo lãi sau thuế hơn 122 tỷ đồng, tăng trưởng 77,6% so với số lãi gần 69 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2021, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 121 tỷ đồng.

Thuỷ điện Thác Mơ cho biết, doanh thu và lợi nhuận trong quý tăng mạnh do sản lượng điện sản xuất trong kỳ tăng mạnh. Báo cáo ghi nhận tổng sản lượng điện quý 1/2022 đạt 193,416 triệu kWh, tăng 57% so với con số 123,107 triệu kWh đạt được trong quý 1/2021.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: