Sự kiện hot
2 tháng trước

Tôm Minh Phú báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 19%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Minh Phú đạt doanh thu thuần 6.102 tỷ đồng, lãi sau thuế 276 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 254 tỷ đồng, tăng 2%.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.292 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 14%, lãi gộp quý II của Minh Phú  tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 563 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ giảm 67% xuống còn 24 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh do dịch vụ mua ngoài và chi trả lương cho nhân viên.

Kết quả, MPC báo lãi sau thuế ghi nhận mức tăng 42% lên 250 tỷ đồng; lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 228 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Minh Phú đạt doanh thu thuần 6.102 tỷ đồng, lãi sau thuế 276 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 254 tỷ đồng, tăng 2%.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận là 9.922 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 4.232 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm và chiếm gần 43% tổng tài sản; tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi là 1.693 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm 30/6 đạt 4.793 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 3.657 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: