Sự kiện hot
4 năm trước

Tổng Giám đốc Trần Minh Bình: VietinBank lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận từ 10% trong năm 2020

Trong năm 2020, VietinBank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng từ 8% - 10% trong năm 2020 và tăng trưởng lợi nhuận từ 10% trở lên với việc đẩy mạnh tỉ trọng thu nhập từ SMEs và bán lẻ.

Tổng Giám đốc Trần Minh Bình: VietinBank lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận từ 10% trong năm 2020  - Ảnh 1.
Ông Trần Minh Bình - Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Diệp Bình)

Chiều nay (7/1), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.

Thông tin tại hội nghị, ngân hàng cho biết trong năm 2019, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao. Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11.500 tỉ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Tổng Giám đốc Trần Minh Bình chia sẻ, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản ngân hàng đạt 1,24 triệu tỉ đồng, tăng 6,5% so với năm trước, trong đó dư nợ tín dụng đạt 952.000 tỉ đồng, tăng 7,2%. Tổng huy động đạt 892.000 tỉ đồng, tăng 5%, trong đó nguồn vốn không kì hạn đạt 143.000 tỉ đồng, góp phần đưa chỉ số CASA của VietinBank tăng mạnh so với cuối năm 2018.

Cùng với đó, tỉ lệ lãi cận biên (NIM) của ngân hàng tăng từ 2,6% trong năm 2018 lên 2,9% trong năm 2019. Thu nhập từ lãi ước tăng 13,6%, tỉ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động. Đặc biệt, tỉ trọng thu nhập từ SME và bán lẻ tăng từ 49,9% lên trên 54%.

Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%). Ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng, tính đến cuối năm 2019, VietinBank đã trích lập trên 54% giá trị trái phiếu VAMC.

Chia sẻ về việc tăng vốn và áp dụng chuẩn Basel II, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết năm 2019, do chưa được phê duyệt vốn điều lệ nên VietinBank đã phải chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế.

Ông Lê Đức Thọ tiếp tục khẳng định: "Ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thì VietinBank sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Basel II". 

Đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng từ 8 - 10% trong năm 2020

Ngân hàng xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của VietinBank.

Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn trong 3 năm tiếp theo (2021 - 2023) ngân hàng xác định các nội dung trọng tâm như: 

(1) Cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỉ trọng phân khúc khách hàng SMEs và bán lẻ; (2) phát triển các chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng/nhóm khách hàng; (3) thực hiện đa dạng hóa hoạt động; (4) đẩy mạnh xử lí các khoản nợ xấu; quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế với mức lãi suất và phí dịch vụ hợp lí; (5) nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh.

Trong năm 2020, ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản từ 6% - 8%; tín dụng tăng trưởng khoảng 8%-10%; tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế răng 10% trở lên so với năm 2019.

Riêng nguồn vốn huy động tăng trưởng theo nhu cầu của tăng trưởng tín dụng và sử dụng vốn, bảo đảm các tỉ lệ an toàn hoạt động theo qui định. 

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: