Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tổng trị giá xuất nhập khẩu 11 tháng đạt 673,7 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 468,7 tỷ USD, tăng 12,1% (tương ứng tăng 50,76 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 205 tỷ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng 20,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan, kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 11/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 11 tháng tính từ đầu năm 2022 đạt 673,7 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng 70,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 468,7 tỷ USD, tăng 12,1% (tương ứng tăng 50,76 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 205 tỷ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng 20,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Trong kỳ 2 tháng 11 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,96 tỷ USD. Tính chung trong 11 tháng/2022, cán cân thương mại thặng dư 10,68 tỷ USD.

Đối với xuất khẩu, Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11 năm 2022 đạt 15,32 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 1,69 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 11/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 11/2022 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 11/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 725 triệu USD, tương ứng tăng 43,4%;  máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 245 triệu USD, tương ứng tăng 13,8%; sắt thép các loại tăng 157 triệu USD, tương ứng tăng 100%...

Như vậy, trong 11 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 342,19 tỷ USD, tăng 13,4%, tương ứng tăng 40,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 11/2022 đạt 11,34 tỷ USD, tăng 12,7% tương ứng tăng 1,28 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 11/2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên 252,64 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 32,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2022 đạt 13,36 tỷ USD, giảm 9,6% (tương ứng giảm 1,4 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 11/2022 giảm so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: dầu thô giảm 374 triệu USD, tương ứng giảm 61%; sắt thép các loại giảm 186 triệu USD, tương ứng giảm 37,7%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 183 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%...

Như vậy, trong 11 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 331,51 tỷ USD, tăng 10,1% (tương ứng tăng 30,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,62 tỷ USD, giảm 8,9% (tương ứng giảm 840 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 11/2022. Tính trong 11 tháng/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 216,06 tỷ USD, tăng 9,5% (tương ứng tăng 18,73 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: