Sự kiện hot
3 tháng trước

TTC Sugar chào bán thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được TTC Sugar sử dụng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.

Thông tin từ Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE:SBT), doanh nghiệp vừa thành công giao dịch 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 36 tháng, trả lãi 3 tháng/lần. Lãi suất cố định 9,5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên và lãi suất bằng 3,3%/năm + lãi suất tham chiếu tại các kỳ tính lãi còn lại

Tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành cùng các quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được TTC Sugar sử dụng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác. 

Toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu của SBT được một tổ chức tín dụng trong nước mua toàn bộ. Techcombank là tổ chức quản lý tài sản đảm bảo và quản lý các tài khoản và Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS) là bên bảo lãnh phát hành, đại lý đăng ký lưu ký.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng niên độ 2020-2021, TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần 10.749 tỷ đồng, tăng 18% và hoàn thành 75% kế hoạch năm. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 479 tỷ, tăng 225% so với cùng kỳ. 

Tính tới 31/3, doanh nghiệp có 9.722 tỷ đồng nợ vay tài chính, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 119%. Trong cơ cấu nợ vay, khoản vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 77%, tương đương 7.442 tỷ đồng (chủ yếu vay BIDV và MSB).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: