Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

TTC Sugar dự kiến phát hành 44 triệu cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành  hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ phát hành 7%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 440 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong tháng 12/2022

CTCP Thành Thành Công Biên Hoà (viết tắt TTC Sugar – mã chứng khoán SBT) mới đây đã thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2020-2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ phát hành 7%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 440 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong tháng 12/2022. Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/8/2022.

Quý II của niên độ tài chính (tính từ 1/10/2021-31/12/2021), doanh thu thuần của TTC Sugar đạt 4.990 tỷ đồng, tăng gần 28% (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước đó (3.911 tỷ).

Lợi nhuận gộp đạt 664 tỷ đồng, tăng 24% (tương đương tăng 124 tỷ đồng) so với cùng kỳ niên độ trước, biên lãi gộp đạt 13,3%.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng cao 261% so với cùng kỳ (129 tỷ đồng) lên mức 337 tỷ đồng. Đó là nhờ trong năm 2021, TTC Sugar đã thành công gia nhập thị trường giao dịch hàng hóa thế giới thông qua “Trading house” - Nhà thương mại hàng hóa quốc tế. Tận dụng lợi thế trong việc sở hữu "Trading house", TTC Sugar đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tích cực giao dịch trên thị trường hàng hóa quốc tế.

Thêm vào đó, việc sàn giao dịch hàng hoá liên lục địa ICE chính thức bổ sung đường trắng Việt Nam vào danh sách giao dịch của sàn ngày 23/4/2021, đã giúp Việt Nam trở thành quốc gia tiếp theo được phân phối đường trắng thông qua sàn này. Điều đó mở ra cơ hội hedging (nghiệp vụ bảo hiểm giá) cho đường trắng Việt Nam, tạo sự tin cậy cho đối tác, đồng thời tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm đường trắng Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ đó, công ty luôn nắm phần chủ động trong việc cân bằng “cán cân hàng hoá” với sản lượng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, cân đối sản lượng tồn kho, kiểm soát và hạn chế tối thiểu sự biến động về giá.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính lại được tiết giảm 20% xuống còn 171 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 474 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ (196 tỷ đồng).

Kết quả quý II của niên độ 2021 - 2022, TTC Sugar ghi nhận lãi sau thuế vượt mức 241 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý 2 năm tài chính 2020-2021 (183 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2021-2022, TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.302 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ (7.568 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 573 tỷ, tăng 72%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 436 tỷ, tăng gần 52% so với cùng kỳ (287 tỷ đồng).

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: