Sự kiện hot
3 năm trước

Tuyên Quang: Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình

Trong 3 ngày (từ ngày 05-07/8/2020), Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nghiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở duy nhất của tỉnh Tuyên Quang được chọn bầu thí điểm Bí thư tại đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thu Trang)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thu Trang)

Dự đại hội có 165 đại biểu chính thức đại diện cho 2.815 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ. Đại hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sớm đưa Lâm bình thoát khỏi huyện nghèo”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm xây dựng huyện Lâm Bình phát triển.

Đại biểu dự  Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu dự  Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, khai thác tốt các nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 15/16 chỉ tiêu vượt Nghị quyết Đại hội. Huyện đã từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ở trung tâm huyện và các xã; trung tâm huyện đã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V trong năm 2020; 100% đường giao thông đến trung tâm xã và 97,2% đường đến trung tâm thôn được cứng hóa; 100% trạm y tế xã được xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia, 100% xã, thôn bản có nhà văn hóa; 100% thôn bản trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia. Huyện đã huy động hơn 70 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ nhân dân sản xuất. Huyện đã hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng số tiêu chí đạt chuẩn bình quân từ 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 14,4 tiêu chí/xã năm 2020.

Toàn Đảng bộ kết nạp được 530 đảng viên mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở. Hằng năm, 99,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 9,6%, trong đó trên 81,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 21%.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung các giải pháp hoàn thiện báo cáo chính trị về các lĩnh vực: Phát triển du lịch, sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của huyện theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16, ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lâm Bình xác định hai khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm, 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025; Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững... phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt hơn 330 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 337 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 5,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm; nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó duy trì ba xã đạt chuẩn, có thêm ít nhất hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng đã biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, đây là Đảng bộ duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lựa chọn tổ chức đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm mở rộng phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại hội và phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ và đại biểu dự đại hội.

Đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III gồm 35 đồng chí. 100% đại biểu đã bầu trực tiếp ông Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy Lâm Bình nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: