Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

VCS muốn chuyển sang niêm yết tại HoSE

Vicostone sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu từ HNX sang HoSE.

Thông tin từ Vicostone, HĐQT doanh nghiệp vừa thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, công ty xin ý kiến về việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu từ HNX sang HoSE. Thời gian lấy ý kiến nội dung này từ 11/12 đến 23/12.

Công ty có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng (trong đó có 155,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 4,8 triệu cổ phiếu quỹ), lớn thứ 15 trên sàn HNX. Với thị giá quanh 81.000 đồng/cp, công ty có vốn hóa thị trường khoảng 12.500 tỷ đồng, xếp hạng 4. Vicostone bắt đầu niêm yết tại HNX từ năm 2007 đến nay

Với thị giá quanh 81.000 đồng/cp, công ty có vốn hóa thị trường khoảng 12.500 tỷ đồng, xếp hạng 4.Công ty có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng (trong đó có 155,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 4,8 triệu cổ phiếu quỹ), lớn thứ 15 trên sàn HNX.

Ngoài ra, công ty cũng lấy ý kiến  việc phát hành 4,8 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện tương đương 3,09%. Đây là lượng cổ phiếu được công ty mua vào trong giai đoạn từ 3/4 đến 21/4, với giá giao dịch bình quân 61.134 đồng/cổ phiếu. Thời gian lấy ý kiến nội dung này từ 8/12 đến 20/12.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.505 tỷ đồng, tăng 2,2 trong khi chi phí giá vốn lại giảm 1,7% nên lợi nhuận gộp đạt 539 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong kì, chi phí tài chính đạt 18,8 tỷ đồng, giảm 4,1 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng đạt 39,6 tỷ đồng, giảm 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ do giảm chi phí nhân công và chi phí dịch vụ mua ngoài khác và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 1 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Vicostone báo lãi sau thuế 402,7 tỷ đồng, tăng trưởng 14,9% so với quý 3 năm ngoái. Số lãi này gần cao bằng lãi kỷ lục 411 tỷ đồng theo quý đạt được thời điểm quý 2/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 4.000 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn, chi phí tài chính đều tăng cao nên kết quả Vicostone còn lãi trước thuế 1.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 964 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của VSC đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 382 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 126 tỷ đồng, lên mức 2.261 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.566 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 226 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: