Sự kiện hot
3 năm trước

VDP tạm ứng cổ tức đợt 2/2020

Doanh nghiệp thông báo ngày 23/2 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 17/6.

VDP tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 - Ảnh 1

Công ty Dược phẩm Trung ương Vidipha (HoSE: VDP) thông báo ngày 23/2 là ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Vidipha. Doanh nghiệp sẽ tổ chức họp vào ngày 24/4 tại TP HCM.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thông báo ngày 23/2 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 17/6.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào cuối tháng 9/2020.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, VDP ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 721 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm trước đó, lợi nhuận trước thuế hơn 62 tỷ đồng, tăng 10,71% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 49 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10%.

So với kế hoạch đã đề ra là doanh thu dự kiến đạt 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền dự kiến 20%. Như vậy, năm qua, Dược phẩm Trung ương Vidipha đã hoàn thành 96,13% mục tiêu doanh thu và vượt 3,33% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của VDP gần 766 tỷ đồng, tăng 15,54% so với thời điểm đầu năm, trong đó đầu tư tài chính tăng hơn 146% lên 190 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 37,5%, xuống còn hơn 125 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 19,8% lên gần 230 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 là 56,65 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn gần 169 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 81,93 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: