Sự kiện hot
2 năm trước

VEAM báo lãi sau thuế quí III đạt 1,576 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.668 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 25% xuống 3.853 tỷ đồng và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm.

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) trong quý III ghi nhận doanh thu thuần ở mức 909 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đơn vị này kinh doanh dưới giá vốn với mức lỗ gộp 5 tỷ đồng.

VEAM báo lãi sau thuế quí III đạt 1,576 tỷ đồng - Ảnh 1

Doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ vốn, đạt 259 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp kỳ này giảm lần lượt 10,4% và 19%.

Kết quả kinh doanh của VEAM phụ thuộc chủ yếu vào khoản lợi nhuận tại công ty liên doanh liên kết, đáng kể nhất là liên doanh với Honda Việt Nam. Trong quý III, khoản này đạt 1.372,5 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trong kì, doanh nghiệp  báo lãi sau thuế 1.576 tỷ đồng, giảm 9% dù hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.668 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 25% xuống 3.853 tỷ đồng và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm.

Tính tới thời điểm ngày 30/09, tổng tài sản của VEA giảm 5% về còn 31.633,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.672,4 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.787,4 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.766,4 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.144,3 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng tài sản.

Kim Linh
Theo KTDU

Từ khóa: