Sự kiện hot
4 tháng trước

VEAM (VEA) dự chi gần 6.000 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 1.328,8 triệu cổ phiếu, VEAM sẽ phải chi tương ứng hơn 5.971 tỷ đồng để chia cổ tức. Trong đó, Bộ Công thương sở hữu 88,47% vốn tại VEA sẽ nhận về khoảng 5.282,5 tỷ đồng từ việc VEAM chia cổ tức.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM, mã chứng khoán VEA – UPCoM) mới đây đã ra thông báo chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 44,937%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.493,7 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/11/2022.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 1.328,8 triệu cổ phiếu, VEAM sẽ phải chi tương ứng hơn 5.971 tỷ đồng để chia cổ tức. Trong đó, Bộ Công thương sở hữu 88,47% vốn tại VEA sẽ nhận về khoảng 5.282,5 tỷ đồng từ việc VEAM chia cổ tức.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 đã soát xét, nửa đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.252,27 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 3.222,26 tỷ đồng, tăng trưởng 2,12%.

VEAM là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng trên sàn về mức chia cổ tức cao, với tỷ lệ duy trì trên 50% bằng tiền mặt trong 2 năm trước đó, cụ thể năm 2020 là 54,527%; năm 2019 là 52,529%.

Mới đây, HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, về chỉ tiêu hợp nhất, giá trị sản lượng và doanh thu sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 8-10%/năm. Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 5-8%/năm. Năm cơ sở để tính tốc độ tăng trưởng là năm 2022.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: