Sự kiện hot
3 tháng trước

VEFAC lãi gấp 3 lần trong quý II đạt 75 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VEFAC đạt 2,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 129 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và tăng 345% so với cùng kỳ.

CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC - Mã: VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 250 triệu đồng. Doanh thu trong kỳ tới từ hoạt động khác, không phải từ hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức triển lãm, hội chợ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 270% so với cùng kỳ năm trước, lên 100 tỷ đồng, tất cả từ lãi tiền gửi và cho vay. Điều này dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 341% lên 75 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VEFAC đạt 2,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 129 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và tăng 345% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của VEFAC tăng khoảng 12,5% so với đầu năm lên 7.771 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.201 tỷ đồng, giảm 56% so với thời điểm đầu năm, chiếm 28% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của VEFAC đạt 5.648 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 87% tổng nợ phải trả. Doanh nghiệp không sử dụng nợ đi vay.

VEFAC tiền thân là khu Triển lãm Giảng Võ, thành lập năm 1974, với nhiệm vụ chính là tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - kỹ thuật của đất nước, các sự kiện văn hóa, xã hội của Hà Nội và các bộ, ngành trung ương.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: