Sự kiện hot
6 tháng trước

VGC báo lãi sau thuế quí 1/2021 đạt 280 tỷ đồng, tăng 66%

Đạt được kết quả lợi nhuận trong quí 1 vừa qua, nguyên nhân đến từ lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tiếp tục mang lại hiệu quả, đóng góp chính vào tăng trưởng lợi nhuận.

VGC báo lãi sau thuế quí 1/2021 đạt 280 tỷ đồng, tăng 66%  - Ảnh 1

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.358 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 27% lên 677 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính, phần lớn là lãi tiền gửi và lãi cho vay giảm 67% so với cùng thời điểm năm trước, xuống 5 tỷ đồng. Ngược lại, khoản lãi từ công ty liên kết tăng gần 5 lần lên 17 tỷ đồng. Các chi phí khác trong kỳ được kiểm soát.

Trừ đi các chi phí trong kỳ, kết quả VGC báo lãi sau thuế 280 tỷ đồng, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi ròng tăng 183% lên 277 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, đạt được kết quả lợi nhuận trong quí 1 vừa qua, nguyên nhân đến từ lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tiếp tục mang lại hiệu quả, đóng góp chính vào tăng trưởng lợi nhuận.

Kèm theo đó, lĩnh vực vật liệu xây dựng nhóm kính, nhóm sứ vệ sinh có sự biến chuyển tích cực so với cùng kỳ. Trong đó, kính xây dựng tiêu thụ sản phẩm tốt, giá bán sản phẩm tăng lên. Đồng thời Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ đi vào hoạt động chính thức, có lãi ngay từ quý đầu tiên.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, Viglacera sở hữu 21.481 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, hàng tồn kho tăng 170 tỷ đồng so với đầu năm lên 3.585 tỷ đồng; bất động sản đầu tư 5.844 tỷ đồng. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.960 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án như KCN Yên Phong mở rộng (627 tỷ đồng), KCN Yên Phong II C (817 tỷ đồng), KCN Yên Mỹ (630 tỷ đồng), KCN Tiền Hải - Thái Bình (325 tỷ đồng), KCN Phú Hà giai đoạn I (332 tỷ đồng),…

Nợ phải trả của doanh nghiệp 14.186 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn - dài hạn 2.050 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 7.295 tỷ đồng, trong đó có 4.484 tỷ đồng vốn góp và lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối 969 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: