Sự kiện hot
4 năm trước

VIB lãi trước thuế 2.356 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,96%

Mặc dù tăng trưởng dư nợ chỉ 6% so với đầu năm nhưng thu nhập lãi thuần của ngân hàng đã tăng 27% mang về hơn 3.700 tỉ đồng và là nguồn thu nhập chính của VIB trong nửa đầu năm.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 2.356 tỉ đồng, tăng 29,4% so với cùng kì năm trước, đạt trên 52% kế hoạch năm. Riêng thu nhập lãi thuần của VIB tăng gần 27% với 3.701 tỉ đồng. 

Tổng doanh thu nửa đầu năm của ngân hàng đạt 4.815 tỉ đồng trong đó, doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.022 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 21% tổng doanh thu. 

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động ở mức 2.037 tỉ đồng, tỉ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì ở mức 42%. 

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 202.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140.000 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%. 

Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%; CAR theo Basel II ở mức 10%; tỉ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 74,6% (mức trần theo qui định là 85%) và tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34,4% (trần qui định là 40%).

VIB cho biết thực hiện chủ trương của Thủ Tướng Chính Phủ và chỉ đạo của Ngân Hàng Nhà Nước, từ quí I/2020, ngân hàng đã chủ động hỗ trợ giảm lãi suất từ 0,5% đến 2,0% cho các khách hàng có nguy cơ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Tính tới hết tháng 6, có khoảng 8.800 khách hàng với trên 9.200 tỉ đồng dư nợ được hưởng hỗ trợ. 

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: