Sự kiện hot
6 tháng trước

Viet Capital Bank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 1.600 tỷ đồng

Đơn vị sẽ sử dụng vốn tăng thêm để bổ sung vốn kinh doanh, phát triển mạng lưới, tăng cường xây dựng nền tảng công nghệ đẩy mạnh lộ trình số hóa, từ đó tăng tốc về quy mô lợi nhuận của ngân hàng.

Ngân hàng Bản Việt - Viet Capital Bank (BVB - UPCoM) dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ mức cao hơn so với phương án đưa ra trước đó.

Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng vốn sẽ thực hiện đồng thời cả 3 phương án: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần thông qua chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành 550,6 tỷ đồng.

Đồng thời, Ngân hàng Bản Việt tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá: 917,7 tỷ đồng.

Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là hơn 1.618 tỷ đồng, trong khi phương án cũ Ngân hàng đưa ra trước đó là sẽ tăng vốn thêm 1.052 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 24/11/2021. Thời gian lấy ý kiến cổ đông được Ngân hàng Bản Việt dự kiến từ ngày 01 - 15/12/2021.

Theo Ngân hàng Bản Việt, sở dĩ muốn tăng vốn điều lệ ở mức cao hơn theo phương án mới là nhằm tăng cường năng lực tài chính để chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch mở rộng quy mô trong thời gian tới. Đơn vị sẽ sử dụng vốn tăng thêm để bổ sung vốn kinh doanh, phát triển mạng lưới, tăng cường xây dựng nền tảng công nghệ đẩy mạnh lộ trình số hóa, từ đó tăng tốc về quy mô lợi nhuận của ngân hàng.

9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế hợp nhất của Ngân hàng đạt lần lượt hơn 385,6 tỷ đồng và hơn 308,3 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 280% và 181% so cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là từ thu nhập lãi thuần tăng 36%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 26%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 33%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 12%, lãi từ hoạt động khác tăng 117%.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 66.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và tăng 7,7% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và tăng gần 12,6% so với đầu năm.

Huy động vốn, bao gồm cả tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá và liên ngân hàng, đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, tăng 6,9% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,93% trên tổng dư nợ.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: