Sự kiện hot
10 tháng trước

Vietbank (VBB): Lợi nhuận 2022 đạt 649 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì tới 3,65%

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế Vietbank đạt 649 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 21,3% so với năm trước lên 1.802 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế quý cuối năm giảm mạnh 53,1% xuống 113,1 tỷ đồng.

Nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần sụt giảm mạnh 33% về còn 466 tỷ đồng chủ yếu do chi phí hoạt động dịch vụ tăng cao. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận tình trạng bi quan như kinh doanh ngoại hối tiếp tục thua lỗ gần 7 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư từ lãi 85 tỷ của cùng kỳ sang lỗ 429 triệu đồng; lãi thuần từ hoạt động khác giảm mạnh 53% về mức 81 tỷ đồng; Chỉ riêng hoạt động dịch vụ ghi lãi tăng nhẹ 12% lên 37 tỷ đồng.

Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận lỗ gần 7 tỷ đồng và mảng chứng khoán đầu tư lỗ hơn 0,4 tỷ đồng trong quý 4/2022. Ngoài ra, ngân hàng cũng giảm hơn 77% chi phí dự phòng rủi ro xuống gần 92 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế Vietbank đạt 649 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 21,3% so với năm trước lên 1.802 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 35,4% lên 119 tỷ đồng. Mạng kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi gấp gần 5 lần so với năm trước lên 55,6 tỷ đồng.

Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận giảm 87% so với năm trước, từ 475,6 tỷ đồng xuống 61,7 tỷ đồng. Ngân hàng cũng giảm chi phí dự phòng 37,3% xuống còn 300,9 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của VietBank tăng hơn 8% lên 111.936 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 63.633 tỷ đồng, tăng trưởng tới gần 26% so đầu năm.

Về chất lượng cho vay, dư nợ xấu của VietBank trong năm qua đã tăng 26% lên 2.324 tỷ đồng, chủ yếu do nợ có khả năng mất vốn tăng gần gấp đôi khi chiếm 1.814 tỷ đồng, còn nợ nghi ngờ và dưới tiêu chuẩn đều giảm gần 45%. Do cho vay khách hàng tăng mạnh nên tỷ lệ nợ xấu của VietBank vẫn duy trì ở mức 3,65% như hồi cuối năm 2021.

Về nguồn vốn, kết thúc 2022, số dư tiền gửi khách hàng của VietBank cũng tăng trưởng tốt 13,8% lên mức 75.988 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: