Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Vietnam Airlines (HVN): Kêu gọi cổ đông cho vay tiền để hỗ trợ thanh khoản

Động thái xin hỗ trợ của Vietnam Airlines diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang gánh khoản lỗ hợp nhất vượt 10.000 tỷ đồng qua 9 tháng năm 2020. Tuy chiếm gần 74% vốn điều lệ, song con số này vẫn chưa phản ánh hết khó khăn mà Vietnam Airlines đang đối diện.

HVN: Kêu gọi cổ đông cho vay tiền để hỗ trợ thanh khoản - Ảnh 1

Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), ngày 29/12 tới đây, doanh nghiệp này sẽ họp đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Tại đại hội, Vietnam Airlines sẽ họp về 3 vấn đề, bao gồm: phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu; phương án kiện toàn hội đồng quản trị và đặc biệt là chủ trương kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Trước đó, ngày 17/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo đó, Quốc hội cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) để cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định Luật Chứng khoán.

Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua; đồng thời, cho phép xác định việc đầu tư nêu trên thuộc dự án nhóm A.

Cùng với đó là việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát để việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cũng nêu rõ: "Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục có giải pháp xử lý giảm lỗ, thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm đến quyền lợi người lao động trong điều kiện đại dịch Covid-19 có khả năng chưa thể sớm chấm dứt".

Trước đó, Vietnam Airlines đã trình phương án xin hỗ trợ từ Chính phủ với số tiền 12.000 tỷ đồng, gồm 4.000 tỷ đồng thông qua cho vay và tăng vốn điều lệ 8.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tương ứng theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 6.800 tỷ đồng.

Động thái xin hỗ trợ của Vietnam Airlines diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang gánh khoản lỗ hợp nhất vượt 10.000 tỷ đồng qua 9 tháng năm 2020. Tuy chiếm gần 74% vốn điều lệ, song con số này vẫn chưa phản ánh hết khó khăn mà Vietnam Airlines đang đối diện.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: