Sự kiện hot
3 năm trước

Vietravel muốn tách Vietravel Airlines để tránh lỗ

Vietravel sẽ chuyển nhượng Vietravel Airlines để không còn hạch toán lỗ từ đơn vị này.

Vietravel muốn tách Vietravel Airlines để tránh lỗ - Ảnh 1

Vietravel (UPCoM: VTR) công bố tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với nội dung về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). Vietravel cho biết đây là hoạt động nhằm thực hiện cấu trúc công ty theo mô hình Holdings.

Theo đó, Vietravel Holdings sẽ trở thành công ty mẹ, sở hữu cổ phần chi phối tại Vietravel và Vietravel Airlines. Hiện tại, Vietravel Airlines có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, do Vietravel sở hữu 100% vốn.

Công ty cho biết đại dịch ảnh hưởng lớn nên hoạt động công ty mẹ không đủ bù đắp cho các khoản lỗ đầu tư, đặc biệt là Vietravel Airlines. Dự án hàng không này đã hoạt động từ đầu năm 2021 và theo kế hoạch sẽ còn lỗ trong những năm đầu. Với tỷ lệ sở hữu 100%, các khoản lỗ được hợp nhất vào báo cáo tài chính này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung, do đó công ty muốn tách Vietravel Airlines không còn thuộc sở hữu trực tiếp và phải thực hiện sớm.

Do đó, thông qua việc tái cấu trúc, Vietravel sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi khoản lỗ của Vietravel Airlines.

Với những khó khăn chung của ngành hàng không bị tác động bởi đại dịch COVID-19, kết quả kinh doanh của Vietravel ghi nhận lỗ ròng 98 tỷ đồng trong năm 2020.

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, Vietravel đặt mục tiêu đạt hơn 6.243 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trong quý đầu năm nay, doanh nghiệp lỗ ròng 72 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng 41 tỷ đồng).

Năm 2020, Vietravel đối mặt với áp lực lớn của đại dịch Covid-19, doanh thu giảm đến 80% so với cùng kỳ đạt 1.518 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 99 tỷ đồng.

Sang năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng mạnh lên 6.243 tỷ đồng, gấp hơn 4,1 lần năm ngoái nhưng vẫn chưa về mức đỉnh hơn 7.400 tỷ đồng của năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận được cải thiện lên 10 tỷ đồng.  

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: