Sự kiện hot
5 tháng trước

Vinaseed dự chi 70 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2021

Với 17,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinaseed dự kiến cho 70,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 vào ngày 12/8.

Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, HoSE: NSC) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức đợt 1/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 4.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 12/7.

Như vậy, với 17,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinaseed dự kiến cho 70,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 vào ngày 12/8. 

Thành lập năm 1968, là doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ NN và PTNT, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới cơ chể quản lý DN, tháng 11/2003 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định 5029 CPH công ty với Vốn điều lệ ban đầu 13,5 tỷ đồng, quy mô kinh doanh chỉ có 50 tỷ đồng doanh thu. Với sự đổi mới quản trị DN, chiến lược lấy KHCN làm nền tảng và động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển công ty, sau 15 năm CPH, Vinaseed đã trở thành Tập đoàn nông nghiệp có quy mô và thị phần lớn nhất Việt Nam.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản đạt 1.949 tỷ đồng, tăng thêm gần 150 tỷ so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 262 tỷ đồng lên 311 tỷ đồng, khoản phải thu tăng từ 277 tỷ lên 318 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng từ 317 tỷ lên 422 tỷ đồng.

Vinaseed tích lũy được 247 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 467 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 331 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, trong khi vốn điều lệ ở mức 175,9 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: